- Shipping 1-1 working days
0

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Kitemana b.v.) via de website www.kitemana.nl aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Reeds bij het instellen van het betreffende product op onze internetsite leggen wij u een bindende offerte voor voor het afsluiten van een koopcontract onder de in de artikelbeschrijving aangegeven voorwaarden.

(3) De koopovereenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelmandjessysteem:
De goederen die voor de koop zijn bestemd worden in het „winkelmandje" gelegd. Via de betreffende toetsen in de navigatielijst kunt u het „winkelmandje“ oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Bestelling Plaatsen" en de invoer van de persoonlijke gegevens alsook de betalings- en verzendvoorwaarden worden afsluitend de bestelgegevens nogmaals op de bestel overzichtspagina getoond.

Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / Ideal, Mistercash, Mastercard, Visa, directe overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar de internetsite van de aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.
Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende selectie resp. invoer van uw gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop.

Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie "vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Met het verzenden van de bestelling via de toets "Bestelling afronden" verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(4) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Bijzondere overeenkomsten bij aangeboden betaalmethodes

(1)

Betaling per factuur en financiering via Klarna

In samenwerking met Klarna bieden wij u de betaling in termijnen als betalingsoptie aan. Let erop, dat "Klarna Rekening" en "Klarna Betaling in termijnen" alleen voor consumenten beschikbaar is en dat de betalingen aan Klarna moeten worden gedaan.

Klarna Rekening

Bij aankoop op rekening met Klarna ontvangt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige AV bij aankoop op rekening vindt u hier

Betaling in termijnen via Klarna
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw inkopen flexibel in maandelijkse termijnen van minstens 1/24 van het totaalbedrag (met een minimum echter van € 6,95) betalen. Meer informatie over "Klarna Betaling in termijnen" inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie over consumptieve kredieten vindt u hier.

Privacy Policy
Klarna controleert en evalueert uw data-informatie en behoudt zich het recht voor om bij wettelijk belang en aanleiding gegevens uit te wisselen met andere bedrijven en kredietbureaus. Uw persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende bepalingen voor gegevensbescherming en overeenkomstig de specificaties in Klarna's bepalingen voor gegevensbescherming behandeld.

(2)

Betaling op rekening via Klarna

In samenwerking met Klarna bieden wij u de aankoop op rekening als betalingsoptie aan. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum. De factuur wordt bij verzending van de goederen afgegeven en per e-mail of samen met de goederen verzonden. De betaling wordt aan Klarna gedaan. Let erop, dat "Klarna Rekening" alleen voor consumenten beschikbaar is. De volledige AV bij aankoop op rekening vindt u hier

Privacy Policy

Klarna controleert en evalueert uw data-informatie en behoudt zich het recht voor om bij wettelijk belang en aanleiding gegevens uit te wisselen met andere bedrijven en kredietbureaus. Uw persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de geldende bepalingen voor gegevensbescherming en overeenkomstig de specificaties in Klarna's bepalingen voor gegevensbescherming behandeld. Bezoek voor meer informatie over Klarna www.klarna.com. Klarna AB, bedrijfsnummer en nummer publiekrechtelijk lichaam: 556737-0431

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

§ 5 Garantie

(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke aanspraak op garantie.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde rechtbank

(1) Het Nederlandse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde rechtbank is onze verblijfplaats, in zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het moment van de klacht niet gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan onberoerd.

(3) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

Kitemana b.v.
Keyserswey 67
2201CX Noordwijk
Nederland
Telefoon:+31(0)71-4081154
E-mail: info@kitemana.nl
KvK: 62777777
BTWnr. NL: NL854953097B01 - BTWnr. DE: 116/5936/5270

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract.

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Nederlands.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem  kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.

4. Codexen voor goede praktijken

4.1 Wij leven op eigen initiatief de gedragscode van het Ecommerce Europe Trustmark na (https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/).

4.2 We onderschrijven de Europese codex voor goede praktijken, die via de volgende link bekeken kan worden: http://www.euro-label.com/kodex/index.html.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

6. Prijzen en betalingsmogelijkheden

6.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

6.3 Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of wisselkosten van de kredietinstellingen), die u zelf moet betalen. Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.

6.4 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte vermeld.

6.5 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

7.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de levering uit te voeren.

8. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Laatste update: 22.05.2018

Zie ook onze privacy statement.

⚡Kite Flash Sale tot 9/8/21 code: FLASH10